door de poort van de dood

Sterven is doodgaan. Maar ook het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen? Naar een andere vorm van leven gaan?
Door de poort van de dood gaan blijft een mysterie.

De dood
werpt vragen op
over de zin van het leven
de zin van sterven.

De behoefte aan spiritualiteit
aan zingevende rituelen
kan op zo’n moment groot zijn.

Voorheen had de kerk met zijn eeuwenoude gebruiken de regie over de meeste sterfgevallen. Nu velen zich niet meer vanzelfsprekend verbonden voelen met een kerk, is er ook behoefte aan andersoortige begeleiding. Wij kunnen u desgewenst hierin de weg wijzen.

voorgesprek

Misschien staat u wel eens stil bij het onvermijdelijke overlijden van uzelf.
Het nadenken over uw eigen afscheid van het leven kan rust creëren voor uzelf en voor diegenen die u omringen. Wanneer u behoefte aan informatie heeft, kunt u een afspraak maken om de verschillende mogelijkheden te bespreken.