kinderen en de dood
Ook kinderen krijgen de ruimte en de gelegenheid om afscheid te nemen. Betrokkenheid van de kinderen is heel belangrijk. Zij kunnen kaarsen aansteken of uitblazen, bloemen strooien, tekeningen maken, schilderen, een dansje doen of muziek maken. Dit alles draagt bij aan een positieve rouwverwerking. Het is aan te bevelen om kinderen op hun niveau, zover als zij willen, erbij te betrekken. Op deze wijze helpen zij ook de volwassenen om in een ontspannen sfeer afscheid te nemen. De ervaring leert, dat de fantasie van kinderen heftiger is dan de werkelijkheid. Kinderen zijn heel onbevangen en als zij erbij begeleid worden, houden zij aan dit afscheid geen trauma, maar juist een waardevol gevoel over.
kinderuitvaarten
Hoe schrijnend is het om een kind te verliezen. Afscheid nemen van jong leven doet intense pijn. Wij willen deze dagen er voor u zijn en doen wat nodig is. Zoeken naar de goede plek, warme woorden, passende rituelen. Wij zijn er om u te ondersteunen en mee te werken aan een intiem afscheid.